Hyra

Hur betalar jag hyran?

Vi delar ut hyresavier för tre månader i taget och dessa ska betalas i förskott.

Hyran ska alltså vara betald senast sista vardagen före varje kalendermånadsutgång. Sker detta inte får man en påminnelseavgift och man riskerar att mista hyresrätten.

Det är viktigt att du använder rätt avi för rätt månad och anger rätt OCR-nummer vid betalningen.

OCR-numret hittar du längst ner i vänstra hörnet på varje inbetalningskort under ”referensnummer”.