Årets fastighetsägare 2017

Fastighetsagare


Vid Örebrogalan den 1 mars tilldelades Systrarna Hermansson Fastighetsägarna MittNords och Örebro kommuns gemensamma hedersomnämnande Årets Fastighetsägare.


Den årligt återkommande Örebrogalan är en kväll då Örebros framgångar firas och goda insatser uppmärksammas. En hyllning till staden och några av de Örebroare som på olika sätt utmärkt sig under året.

Till kategorierna hör bland annat Årets Örebroare, Årets Exportföretag, Årets Ungdomsledare, Årets Miljöpris och Årets Tillväxtföretag. Sedan 2014 delar också Fastighetsägarna MittNord tillsammans med Örebro kommun ut ett hedersomnämnande till ett fastighetsföretag som anstränger sig lite extra vad gäller ansvarsfullt företagande för en positiv samhällsutveckling. 

Hedersomnämnandet för år 2017 gick till Systrarna Hermansson. Detta med motiveringen att man tar ett stort bosocialt ansvar genom ett aktivt arbete med övergångsbostäder.
– Boendet är ju en trygghet. Det är viktigt för människors livsvillkor, möjligheten att komma i sysselsättning och så vidare. Vi tar oss råd och tid för att hjälpa så gott vi kan. Samtidigt har vi andra hyresgäster att ta hänsyn till, men det har gått väldigt bra, säger Marie Hermansson.
– Vi är förstås hedrade att få detta pris. Det är roligt att man kastar ljus på oss lite mindre fastighetsägare och synliggör det arbete som sker.

Motiveringen löd:

En nominering som känns självklar utifrån det engagemang som Systrarna Hermansson visar i arbetet med övergångsbostäder. Ett arbete som resulterat i att samtliga av de hyresgästerna nu fått egna kontrakt. Det är med stolthet vi som branschorganisation representerar en engagerad fastighetsägare som månar om god förvaltningskvalitet och som tar ett stort bosocialt ansvar.  

 

 Text: Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Mitt Nord

2018-03-15