Vår renovering av kvarteret Mården har blivit nominerad till Örebro kommuns byggnadspris 2017. Vi är otroligt glada och stolta över detta och delar självklart det här med alla som varit inblandade i projektet. 

Kvarteret Mården består av våra två 1930-tals fastigheter Kasten Ottergatan 6 och Rådmansgatan 3, 5 och 7. Vi började renoveringen i början på 2016 och allt stod klart i mars 2017. Fastigheterna har renoverats till sitt ursprungliga utseende där vi ägnat mycket tid åt att skrapa fram och rekonstruera de gamla målningarna i trapphusen. Samtliga lägenheter har renoverats och vindslägenheter har byggts. 

Vi är ett av fyra projekt som blivit nominerade till detta pris. De tre andra är parkeringshuset EyraCenter, kvarteret Grillgråden och vårdboendet Trädgårdarna. På Örebro kommuns hemsida kan ni läsa mer om priset och om de nominerade.     

 

 KO.6.2      Rådis 

2017-12-19

Alla har rätt att ha någonstans att bo och i Örebro ska det inte finnas någon hemlöshet. Det är ett av de mål som stadens fastighetsägare och kommunen gemensamt strävar mot.
Vi har sedan ett antal år tillbaka tillsammans med ett antal andra privata fastighetsägare ett avtal och samarbete med Örebro kommun när det gäller att bistå kommunen med lägenheter.
En övergångsbostad är till för de grupper i samhället som av olika skäl inte kan hävda sig på den lokala bostadsmarknaden, exempelvis nyanlända flyktingar/flyktingbarn, bostadssökande med ekonomiska och/eller sociala problem samt vissa funktionshinder.
Avtalet går ut på att genom en reglerad och formaliserad uthyrningshantering göra det möjligt för fastighetsägare att bistå med övergångsbostäder till kommunen.
Vi har bistått med övergångsbostäder och det har fungerat utmärkt med de hyresgäster som flyttat in, vilket hittills resulterat i att samtliga fått egna kontrakt.  

 

Liten Barnsupporter 2022 Market VeraMoa