Lägenhetsnummer

Vad har jag för lägenhetsnummer?

Du hittar ditt lägenhetsnummer vid ditt namn på anslagstavlan i entrén, vid eller på din lägenhetsdörr samt vid ditt namn på postboxen.

När du flyttade in fick du också ett papper där det står om lägenhetsnummer, och du kan även hitta det på baksidan av ditt kontrakt under ”särskilda villkor”.

Detta nummer som är fastställt av Lantmäteriet behöver du när du ska göra adressändring.

Du har även ett annat nummer överst på ditt hyreskontrakt men det är vårt eget interna nummer på lägenheten och kan endast användas vid kontakt med oss.